Monitor Online:  

Respons: dé bron van evenementeninformatie in Nederland » Brancherapport Sportevenementen Mulier Instituut

Brancherapport Sportevenementen Mulier Instituut

Het bezoeken van sportevenementen is in Nederland populair. Per jaar bezoeken vier op de tien volwassen Nederlanders wel eens live een sportevenement, hetzij als deelnemer hetzij als toeschouwer. In totaal 5,2 miljoen personen die 77 miljoen bezoeken afleggen en ongeveer 1 miljard euro uitgeven (13% van alle uitgaven aan sport). In Nederland vinden buiten de reguliere competities om circa 600 sportevenementen plaats.

Tot de meest bezochte sportevenementen in Nederland behoren de Marathon Rotterdam 925.000 en de Nijmeegse Vierdaagse 850.000. Vandaag wordt het Brancherapport Sportevenementen in Nederland van het Mulier Instituut gepresenteerd tijdens een live sessie van Sportnext.

In de periode 2002 – 2013 bedroegen de Rijksuitgaven aan sportevenementen gemiddeld 4,7 miljoen euro per jaar (4,5% van de VWS-uitgaven aan sport). De economische impact van een sportevenement kan variëren van tienduizenden tot tientallen miljoen euro’s. Aspecten met een positieve invloed op de economische impact zijn de herkomst van bezoekers en deelnemers, alsmede hun verblijfsduur. Rijk, provincie en gemeenten investeren jaarlijks naar schatting 30 miljoen euro in sportevenementen.

Kennisontwikkeling
In dit brancherapport is de relevante informatie over Nederlandse sportevenementen gebundeld, is bezien waar zich op het gebied van beleid en onderzoek witte vlekken voordoen en is daarover een voorlopige conclusie getrokken. Het rapport is een initiatief van het Mulier Instituut en werd onlangs tijdens een Sportnext livesessie in Ahoy gepresenteerd. Voor de uitwerking is contact gezocht met specialisten in het veld, waaronder de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen en onderzoeksbureau Respons. Met het rapport beogen de auteurs een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling op dit steeds belangrijker wordende aandachtsveld. Voor meer informatie over het rapport: klik hier.

Sport Monitor Respons
Respons publiceert begin oktober de nieuwste editie van de Sport Monitor; hierin wederom een uitgebreide analyse van de sportevenementenmarkt in Nederland, alsmede de profielen van de 50 grootste sportevenementen in Nederland op basis van bezoekaantallen. Naast het rapport biedt Respons tevens actuele en complete gegevens over ca 400 sportevenementen in Nederland middels de Sport Evenementen Monitor Online.

De Sport Evenementen Monitor en de Sport Evenementen Monitor Online zijn onderzoeksservices van Respons, een data- en onderzoeksbureau op het gebied van evenementen. Respons verzamelt, analyseert en publiceert continu gegevens over allerlei vormen van evenementen in Nederland. Naast sportevenementen publiceert Respons ook onderzoeken over o.a. beurzen, festivals, internationale en grootschalige evenementen. Klik hier voor meer informatie.