Monitor Online:  

Respons: dé bron van evenementeninformatie in Nederland » Nieuwe editie G50 Evenementen Monitor

Nieuwe editie G50 Evenementen Monitor

De G50 Evenementen Monitor 2012 is alweer de vierde editie van de benchmark die Respons uitbrengt. Opnieuw zijn de 50 grootste gemeenten van Nederland onderzocht op evenementenaanbod , subsidiebeleid en uitstraling. Wie wordt de opvolger van Maastricht, de verrassende nummer 1 op de ranglijst van de G50 in 2011.

De ranglijst van de G50 is ook dit jaar weer opgenomen in de Monitor. Om te komen tot een gewogen index, is er gekeken naar de prestaties van de gemeenten op drie aspecten:

* uitgegeven evenementensubsidie per inwoner
* gerealiseerd bereik (aantal bezoeken) per inwoner
* evenementenbelang (uitstraling op bezoekers van de gemeente)

Het evenementenaanbod van de gemeenten wordt uitgebreid geanalyseerd op:

  • Aantal evenementen in de gemeente
  • Totaal bereik (aantal bezoeken)
  • Totale omvang ondersteuning
  • Belang
  • Categorieën
  • Top 10 evenementen

Naast de analyse per gemeente vindt u in de G50 ook een algemene analyse waarin de 50 gemeenten met elkaar worden vergeleken op evenementenaanbod en subsidiebeleid. Dit levert een aantal verrassende ranglijsten op:

  • Top 50 – Aantal evenementen (5.000+, festivals 3.000+ en beurzen 1.000+) in 2011
  • Top 50 – Totaal bereik per gemeente  in 2011
  • Top 50 – Evenementensubsidie in 2011
  • Top 15 – Evenementensubsidie

Bovendien is er dit jaar ingezoomd op de verschillen tussen 2010 en 2011. Geven de gemeenten meer of minder subsidie dan in 2010?  Zijn de effecten van de bezuinigingen al zichtbaar in het evenementenbeleid van de onderzochte gemeenten?

Met deze benchmark kunt u als gemeente nagaan of het gevoerde beleid met betrekking tot evenementen doeltreffend is geweest en aan uw verwachting heeft voldaan. Ook ziet u hoe uw huidige positie in is ten opzichte van de andere gemeente uit de G50. Indien u de G50 Evenementen Monitor wilt bestellen, kunt u gebruik maken van het bestelformulier.