Monitor Online:  

Respons: dé bron van evenementeninformatie in Nederland » VNPF presenteert cijfers Poppodia 2012

VNPF presenteert cijfers Poppodia 2012

De Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals (VVNPF), de branchevereniging van de poppodia en -festivals van Nederland, presenteerde deze week de jaarlijkse publicatie ‘Poppodia in Cijfers 2012’. Voor het eerst dit jaar zijn ook cijfers over activiteiten, bezoek en recettes van popfestivals in de publicatie opgenomen. De cijfers over popfestivals zijn aangeleverd door Respons.

Uit de publicatie blijkt onder meer dat bezoekaantallen van de poppodia stabiel blijven, hoewel het aantal popconcerten en clubavonden per poppodium is opnieuw afgenomen in 2012. Ook de publieksinkomsten per poppodium zijn gedaald. Ondanks deze trend wisten de poppodia bezoekaantallen -in totaal ruim 3,3 miljoen bezoeken- op peil te houden, door gemiddeld meer bezoekers per concert te trekken:

“Uit de gegevens van Respons blijkt dat jaarlijks ruim 500 podiumkunstfestivals plaatsvinden die gezamenlijk circa 15 miljoen bezoeken trekken. Dit zijn echter ook festivals die met name theater en klassieke muziek presenteren. Het aantal popfestivals in 2012 bedroeg 473, waarvan 260 met entreeprijs en 213 met gratis entree.

• Deze popfestivals trokken in totaal 12.792.768 bezoeken. Ondanks dat er minder gratis toegankelijke festivals werden georganiseerd dan festivals met entreeprijs, waren er bijna 9 miljoen gratis bezoeken en ruim 4 miljoen betaalde bezoeken.

• De totale recette van alle festivals met betaalde entree in 2012 bedroeg €132,8 mln.

• Naast kaartverkoop is horeca een belangrijke inkomstenbron voor festivals. Daarnaast worden de popfestivals mede gefinancierd door sponsors en subsidiënten. Hierbij spelen met name publieke en particuliere fondsen, gemeenten en banken een belangrijke rol.

• Van alle festivals wordt bijna de helft georganiseerd in het westen van het land (46,5%), bijna een kwart in het zuiden (24%) en daarnaast nog 22,5% in het oosten en slechts 7% in Noord-Nederland. Deze spreiding is redelijk in verhouding met het aantal inwoners en het aantal poppodia per regio

• De 28 popfestivals die zijn aangesloten bij de VNPF bedragen slechts 6% van het totaal aantal popfestivals dat in 2012 werd georganiseerd, maar vanwege de omvang van deze festivals ontvingen zij in totaal wel ruim 1,4 miljoen bezoeken en daarmee 12% van het totale bezoek aan popfestivals in 2012.

• Van de 260 popfestivals met betaalde entree in 2012 zijn er 11 VNPF-lid. De VNPF-festivals met betaalde entree hebben €24,1 mln inkomsten uit kaartverkoop gegenereerd, wat 18% van de totale recettes van alle popfestivals in 2012 bedraagt.”

Kijk voor het volledige rapport ‘Poppodia in Cijfers 2012’ en meer informatie over de vereniging op de website van het VNPF.

Festival Monitor
Voor meer informatie over de Respons’ festivalcijfers, zie: Festival Monitor 2012, de branchecijfers festivals 2012 en de ranglijsten Top 25 entreeheffende festivals en Top 25 vrij toegankelijke festivals van 2012.