Monitor Online:  

Respons: dé bron van evenementeninformatie in Nederland » TOP100 2012: Media exposure (MBE’s) verder uitgebreid

TOP100 2012: Media exposure (MBE’s) verder uitgebreid

In de berekening van de media exposure heeft Respons dit jaar een verandering doorgevoerd ten aanzien van het mediumtype televisie. Door de toename van o.a. doelgroep- en digitale televisiestations is een aanpassing van de wegingfactor binnen het medium Televisie noodzakelijk gebleken.

Zo is het onderscheid tussen ‘nationaal’ en ‘regionaal’ vervangen door een wegingsfactorsysteem dat gebaseerd is op marktaandelen. Bij de MediaBereikEenheden-berekening van 2011 wordt daarbij gekeken naar de marktaandelen van de verschillende zenders zoals die op 18 januari 2011 is vastgesteld door Stichting Kijk Onderzoek. Sinds 1999 berekent Respons de media exposure van een evenement aan de hand van MediaBereikEenheden (MBE’s). MBE’s zijn punten die worden toegekend aan de verschillende soorten van mediaexposure dat een evenement genereert.

Zo krijgt een evenement MBE’s voor televisieminuten, radio, dagbladen, buitenreclame etc. MBE’s geven een globaal inzicht in de media-aandacht van een evenement. Het is echter geenszins een compleet beeld, daarvoor is een meer gedetailleerde media-analyse noodzakelijk.

Respons streeft er echter naar om de – ‘open source’ – MBE-methodiek steeds scherper te stellen. Om die reden is bij de berekening van het belangrijke mediumtype ‘televisie’ een verdere uitsplitsing naar zender en marktaandeel van die zender. Een dergelijke uitsplitsing van de mediumtypen radio en landelijke dagbladen staan op stapel.

Het gemiddeld aantal MediaBereikEenheden is flink in beweging. De verschuiving die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden in de waardering van evenementen op basis van media aandacht speelt hierin uiteraard een grote rol. In grafiek 1 is de ontwikkeling te zien van het gemiddeld mediabereik tussen 2002 en 2011.

 

Tot vorig jaar heeft het Nederlands Film Festival vanaf 2006 elk jaar de eerste plaats bemachtigd in de TOP 100 MBE. Dit jaar gaat deze positie naar Serious Request/Glazen Huis, en zakt het Nederlands Film Festival naar een tweede plaats.  Met name de evenementen met veel televisie aandacht op de grote nationale zenders plukken de vruchten van de aanscherping van de MBE-berekening. Vandaar dat een  evenement als Serious Request/Glazen Huis, dat gedurende een week live uitzendt op nationale tv- en radiozenders met een groot marktaandeel, als nummer één de andere evenementen ver achter zich laat.