Monitor Online:  

Respons: dé bron van evenementeninformatie in Nederland » Toerisme EvenementenWijzer vernieuwd

Toerisme EvenementenWijzer vernieuwd

De Toerisme EvenementenWijzer (TEW) verschijnt dit jaar voor het 8e jaar als een coproductie van het NBTC en Respons. Het fungeert als gids met een dwarsdoorsnede van de Nederlandse markt van publieksevenementen en is bedoeld voor bedrijven en organisaties die behoefte hebben aan een evenementenoverzicht dat alle facetten van het genre belicht. Tegelijkertijd moet de Wijzer dienst doen als samenvatting van de evenementensector.

Om nog beter invulling te geven aan de samenvattende gidsfunctie van de Toerisme EvenementenWijzer op het gebied van publieksevenementen, is de inhoud van de Wijzer duidelijker vormgegeven. Hiervoor is de basisindeling naar evenementenvorm van Respons aangehouden. Voor de nieuwe versie van de Toerisme EvenementenWijzer zijn de grootste evenementen per evenementenvorm geselecteerd aan de hand van het bezoekaantal in 2011.

 

 

 

 

 

 

Top 50 Festivals: de best bezochte kunst- en cultuurfestivals

Evenementenvorm waarbij de kern wordt gevormd door een aantal (tenminste twee) van opeenvolgende en/of gelijktijdige programma-onderdelen, zoals voorstellingen/concerten, exposities of ambachten, die als één geheel worden georganiseerd.

Top 50 Markten/Braderieën: de drukst bezochte jaarmarkten en braderieën
Een jaarmarkt is een verkoopgelegenheid die op een plein of in een straat wordt georganiseerd, en waar marktlieden op (huur)kramen of in (eigen)verkoopwagens waar aan de man proberen te brengen (Bron: VVEM, Respons).

Top 20 Tentoonstellingen: tentoonstellingen die plaatsvinden in de grootste musea van Nederland
Een evenementenvorm waarbij één of meerdere personen of organisaties objecten tonen (bijvoorbeeld kunstwerken) voor een publiek van particulieren of bedrijven, die voor dit doel naar deze gelegenheid komen. In Nederland bestaan ca 1.300 musea waar – volgens cijfers van het CBS – jaarlijks z’n 2.200 tentoonstellingen plaatsvinden. De meeste musea (en tentoonstellingen) trekken op jaarbasis relatief weinig bezoekers. Er zijn ca. 80 musea die 50.000 of meer bezoeken trekken. Zo’n 550 musea in Nederland zijn lid van de Nederlandse Museumvereniging.

Top 20 Actief/sportief: de ‘actieve’ evenementen met het grootste aantal deelnemers.
De EvenementenWijzer bestaat voornamelijk uit evenementen waar men als ‘kijker’ naar toe gaat. Er zijn echter ook evenementen die alleen of voornamelijk deelnemers trekken. De Friday Night Skate in Amsterdam (met zo’n 2000 skaters per avond) en de inmiddels stopgezette ANWB Fietsdag zijn hier voorbeelden van. Er zijn vele duizenden van dergelijke evenementen in Nederland, het trimboekje van de KNAU alleen al bestaat uit 3000 hardloopwedstrijden. In het grote toerfietsboek van de Nederlandse Toer Fiets Unie staan minstens net zoveel ‘actief’-evenementen.

Top 25 Parades/Optochten: de 25 grootste parades/optochten van het land
Een evenementenvorm die uit een optocht (of trektocht) van mensen bestaat, al dan niet in kostuums, maar ook in combinatie met o.a. vloten/boten, voertuigen, dieren en bloemen. Die laatste vorm wordt vaak ‘corso’ genoemd. Het Bloemencorso van de Bollenstreek, Zomercarnaval Rotterdam en de Amsterdam Gay Pride, zijn bekende voorbeelden van de evenementenvorm parades/optochten.

Top 50 Sportevenementen: de grootste sportevenementen
Evenementenvorm, waarin een of meer partijen trachten één of meerdere tegenstanders te overwinnen, of te bewijzen dat zij beter zijn in een discipline dan de andere partij of partijen. Er zijn ter zake deskundigen in de vorm van een jury of scheidsrechters, die het verloop van de wedstrijd toetsen aan tevoren opgestelde regels. Het overgrote deel van de evenementenvorm ‘wedstrijd’ betreft sportwedstrijden, maar er zijn ook wedstrijden op het gebied van Kennis & Economie.

Top 25 grootste publieksbeurzen
Een evenementenvorm waarbij bedrijven uit één of meerdere sectoren exposeren met het doel te verkopen en/of informatie te verschaffen. Er zijn twee soorten beurzen: vakbeurzen waar zakelijke bezoekers komen en publieksbeurzen die zich richten op consumenten. (Bron: CLC-Vecta, 2007)

Respons is official partner van brancheorganisatie CLC-Vecta.  In opdracht van de branchevereniging stelt Respons jaarlijks de beurscijfers samen. Uitgangspunt voor die cijfers zijn alle vak- en consumentenbeurzen vanaf 1.000 bezoekers. Tevens stellen Respons en CLC-VECTA de Beurzen Monitor samen, met daarin alle ins en outs van de Nederlandse beurzensector. De Beurzen Monitor verscheen in 2012 voor het eerst.

Overzicht

Het resultaat telt 235 evenementen (ca. 6% van het totaal aantal jaarlijks terugkerende publieksevenementen vanaf ca 5.000 bezoeken) die plaatsvinden in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

De Toerisme EvenementenWijzer is op drie manieren overzichtelijk gerangschikt, te weten: per evenementenvorm, per provincie en op datum.