Monitor Online:  

Respons: dé bron van evenementeninformatie in Nederland » Thom Ummels treedt terug als partner DNA

Thom Ummels treedt terug als partner DNA

Thom Ummels is begin augustus teruggetreden als partner van BV De Nieuwe Aanpak (DNA), adviesbureau voor citymarketing, stads- en regiopromotie en eventmarketing. Ummels was eind 2005 samen met Lex Kruijver oprichter van DNA. Hij zal als adviseur verbonden blijven aan De Nieuwe Aanpak, dat als bureau de ingezette lijn doortrekt. Daarbij krijgt het rendement van citymarketing verder speciale aandacht. DNA lanceerde onlangs de Citymarketing Scorecard die inzicht geeft in de resultaten van citymarketingactiviteiten aan de gestelde doelen. 

Thom Ummels geldt als een gelouterd adviseur en expert op het terrein van citymarketing, in het bijzonder op de onderdelen strategie en organisatie van citymarketing. Door zijn langdurige ervaring in de overheidscommunicatie en bij de ontwikkeling van stadspromotie naar citymarketing geniet hij op deze werkvelden een brede deskundigheid.

Ummels heeft de afgelopen jaren met DNA een aantal grote projecten als supervisor en senior-consultant begeleid. Sprekend voorbeeld is het Interregproject “Citymarketing voor centrumsteden” voor Helmond en Mechelen(B) in samenhang met een tiental andere steden in Nederland en België. Ummels is mede-auteur van het handboek voor citymarketing “Citymakers marketing the city”. Hij is met Lex Kruijver de initiatiefnemer van het Nationaal Congres Citymarketing (NCC) en de Nationale Citymarketing Trofee (NCT).

Mede- oprichter van DNA Lex Kruijver vindt het bijzonder jammer, dat zijn partner is teruggetreden. “Het was echter zo afgesproken. Thom zou een jaar of vijf werkzaam zijn binnen DNA en het zijn er uiteindelijk bijna zeven geworden”, aldus Kruijver. “Thom was een inspirerende partner met een enorme brede kennis en ervaring op ons werkterrein. Vooral op het samenspel en de samenwerking van relevante stakeholders en de relatie overheid-bedrijfsleven, is zijn inbreng van belangrijke waarde geweest voor de groei en ontwikkeling van DNA.

Thom Ummels blikt met voldoening terug op zijn DNA- periode. “Lex en ik hebben met onze aanpak en initiatieven een relevante bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de citymarketing c.a.”.

Voor meer informatie: Lex Kruijver, BV De Nieuwe Aanpak (06 54 367 270).