Monitor Online:  

Respons: dé bron van evenementeninformatie in Nederland » Respons in panel op Eurosonic Noorderslag

Respons in panel op Eurosonic Noorderslag

Respons is ook dit jaar weer aanwezig op Eurosonic Noorderslag, dat dit jaar plaats vindt op 16, 17 en 18 januari in het centrum van Groningen. Op het festival staan meer dan 300 artiesten en de muziekconferentie trekt ruim 3.200 bezoekers, waaronder 400 afgevaardigden van internationale festivals. Suzanne Malestein van Respons presenteert op vrijdag 17 januari de branchecijfers festivals, die werden opgesteld voor de Vereniging van EvenementenMakers (VVEM), én neemt plaats in het panel naast Arne Dee (VNPF), Martin van Ginkel (Winkel van Ginkel) en René Goudriaan (APE). Trends en ontwikkelingen van de evenementenmarkt worden besproken met het werkveld en de zaal.

Harde cijfers
VVEM Directeur Hans Ligtermoet over de branchecijfers festivals: “Evenementen zijn de smeerolie van de samenleving. Zij stimuleren de sociale, culturele, sportieve en economische dynamiek. Zij zorgen voor extra ontspanning en dragen bij aan een positieve maatschappelijke ontwikkeling. Juist in deze tijd waarin iedereen praat over recessie en crisis is het goed om voor ogen te houden wat evenementen betekenen. Dat kan nu voor het eerst op basis van harde cijfers, die ons inzicht geven in de gevolgen van de conjunctuur voor de sector, ze laten ons de ontwikkeling zien op het gebied van veiligheid. Cijfers bieden de mogelijkheid om te benchmarken over een reeks van jaren, ze kunnen plannen voor gebiedsontwikkeling ondersteunen en argumenten bieden om politieke keuzes te onderbouwen of te bestrijden,” aldus Ligtermoet in het voorwoord van de Festival Monitor van Respons, die september jl. gepubliceerd werd op basis van deze branchecijfers.

Facts & figures van de festivalsector
In 2012 tellen we in Nederland in totaal 708 kunst- en cultuurfestivals, die in totaal 19,9 miljoen bezoeken genereren. Zowel het aantal festivals als het bezoekaantal liggen iets lager dan in 2011. Kijkend over een langere periode dan is het aantal festivals in Nederland 30 jaar tijd vervijfvoudigd. Bijna driekwart (73%) van de onderzochte kunst- en cultuurfestivals zijn muziekfestivals , vooral pop- en dancefestivals. Theater- en beeldende kunstfestivals volgen met respectievelijk 16% en 11%. De ruim 700 festivals worden door 581 verschillende bedrijven en instanties georganiseerd en ze vinden op/in 443 verschillende accommodaties plaats. De festivals genereren ruim € 79 miljoen aan uitkomsten uit sponsoring, subsidies en fondsen. Van de 708 festivals zijn er 368 entreeheffend (51,9%) die tezamen € 148 miljoen aan brutorecettes realiseren.

De Vierdaagsefeesten Nijmegen en het International Film Festival Rotterdam voeren als best bezochte festivals van 2012 de twee verschillende ranglijsten aan. Het grootste gratis toegankelijke festival, was de Vierdaagsefeesten Nijmegen met 1.420.000 bezoeken. Onder de entreeheffende festivals was het International Film Festival Rotterdam het festival met de meeste bezoeken (274.000).

De top 5 van de twee ranglijsten (entreeheffend en gratis toegankelijk) ziet er als volgt uit:

Top 5 festivals

Bekijk hier de volledige ranglijsten met de 50 grootste gratis toegankelijke en entreeheffende festivals van 2012.