Monitor Online:  

Respons: dé bron van evenementeninformatie in Nederland » Nieuwe opzet en organisatie Nationale Evenementenprijzen

Nieuwe opzet en organisatie Nationale Evenementenprijzen

De Nationale Evenementenprijzen hebben vanaf dit jaar een nieuwe opzet en organisatie. De vakprijzen worden uitgereikt onder auspiciën van de Stichting Nationale Evenementenprijzen, die een geheel nieuw bestuur heeft gekregen. De inhoudelijke uitvoering is in handen gelegd van onderzoeksbureau Respons. De jurering vindt plaats door een nieuwe onafhankelijke jury, waarvan de samenstelling binnenkort bekend wordt gemaakt. De Nationale Evenementenprijzen worden op 20 november 2014 in Nijmegen uitgereikt.

De Evenementenprijzen hebben tevens een inhoudelijke revisie gekregen, wat onder andere heeft geresulteerd in het reduceren van het aantal prijzen tot drie overzichtelijke categorieën, te weten:

  1. Evenementenstad van het Jaar – categorie ‘grote gemeenten’ (inwonertal  80.000+) en categorie klein/middelgrote gemeenten’ (inwonertal tot 80.000)
  2. Beste Publieksevenement
  3. Evenementen Innovatieprijs

De titels ‘Evenementenstad van het Jaar’ , ‘Beste Publieksevenement’ en ‘Evenementen Innovatieprijs’ worden jaarlijks uitgereikt. Daarnaast worden, jaarlijks om en om, de Grand Prix en de Lifetime Achievement Award uitgereikt. Anders dan bij de drie andere categorieën kunnen voor de Grand Prix en de Lifetime Achievement Award geen nominaties worden voorgedragen. De jury bepaalt op basis van eigen waarnemingen en ingewonnen adviezen de winnaar.

Achtergrond Nationale Evenementenprijzen
De Nationale Evenementenprijzen bestaan sinds 2001 en zijn in het leven geroepen om festivals en festivalsteden te eren die een voorbeeld en inspiratiebron voor anderen in de sector zijn. Met de prijzen wordt ook de aandacht gevestigd op het belang en de positieve effecten van festivals en publieksevenementen voor steden en regio’s.

Na 13 jaar heeft de bedenker en organisator van de prijs, Joost ter Waarbeek, de prijs overgedragen aan het nieuwe stichtingsbestuur, dat wordt gevormd door vertegenwoordigers van een aantal steden die de evenementenprijzen al jaren een warm toedragen. De Stichting Evenementenprijzen hoopt dat de prijzen ook in de toekomst een impuls zullen zijn voor de sector en bij zullen dragen aan de kwaliteit en innovatie van evenementen en evenementenbeleid.

Het nieuwe bestuur bedankt Joost ter Waarbeek voor zijn inspanningen in het verleden en is verheugd dat een structuur is gevonden waardoor de Evenementenprijzen in stand blijven en de onafhankelijkheid in de keuze van de winnaars is gewaarborgd.

Aanmelden
Gemeenten en evenementen kunnen zichzelf en anderen vanaf deze week weer aanmelden voor de Evenementenprijzen, middels het insturen van een motivatie. Uit alle aanmeldingen worden aan de hand van de ontvangen motiveringen, feiten en cijfers, de verschillende genomineerden per categorie vastgesteld.

De genomineerde gemeenten en organisatoren dienen vervolgens een dossier in, op basis waarvan een onafhankelijke en deskundige jury de winnaars van de Nationale Evenementenprijzen bepaalt. Daarbij wordt enerzijds gekeken naar de prestaties van evenementen, maar nadrukkelijk ook naar de effecten voor de plaatsen of regio’s waar ze hebben plaatsgevonden. Aanmelden kan tot 5 september 2014. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Nationaal Congres Evenementen (NCE)
De uitreiking van de Nationale Evenementenprijzen gebeurt op het Nationaal Congres Evenementen (NCE) dat op donderdag 20 november 2014 in Nijmegen voor het eerst plaatsvindt. Het NCE gaat onder andere in op de rol van publieksevenementen voor gemeenten en regio’s. Zo leveren evenementen een belangrijke bijdrage aan het imago van een gemeente of regio en geven ze een belangrijke economische impuls als er bezoekers (en dus bestedingen) van buiten komen.

Tegelijkertijd wordt de invloed van evenementen op de leefbaarheid en sociale samenhang van steden en regio’s steeds groter. Het Nationaal Congres Evenementen 2014 wordt georganiseerd door de bureaus Respons en BV De Nieuwe Aanpak, in nauwe samenwerking met de gemeente Nijmegen.