Monitor Online:  

Respons: dé bron van evenementeninformatie in Nederland » Nieuw Respons-onderzoek: Van Schatten Naar Meten

Nieuw Respons-onderzoek: Van Schatten Naar Meten

Respons heeft het onderwerp ‘bezoekaantallen’ bij gratis publieksevenementen weer een nieuwe impuls gegeven door een nieuw onderzoek te publiceren. Het onderzoek zal worden gepresenteerd op de vakbeurs Festivak in de RAI.

Afgelopen zomer heeft Joeri Hessels in opdracht van Respons een onderzoek gedaan omtrent publieksmetingen op gratis toegankelijke publieksevenementen waar hij al eerder een artikel over schreef dat hier te vinden is.

Hessels voerde van maart tot november jl. een uitgebreid nationaal en internationaal literatuuronderzoek uit, sprak met een groot aantal vertegenwoordigers uit de sector en bekeek meetmethoden op verschillende evenementen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het uit dit onderzoek voortgekomen rapport “Van Schatten Naar Meten”, dat door Respons zal worden uitgegeven.

In het rapport wordt het belang van publieksmetingen voor alle bij evenementen betrokken partijen naar voren gebracht en worden de mogelijkheden die meetgegevens bieden behandeld. Verder worden de nauwkeurigheid en toepasbaarheid van meetsystemen op verschillende evenementen uiteengezet. Het inzicht in de kosten van meetsystemen gecombineerd met de bereidheid tot financiële besteding binnen de sector geven inzicht in de financiële haalbaarheid van publieksmetingen.

Afsluitend wordt er een antwoord gegeven op de vraag welke methode, of combinatie van methoden, voor publieksmetingen het meest geschikt is om uit te voeren op grootschalige gratis toegankelijke publieksevenementen.

Joeri Hessels zal, namens Respons, op donderdag 17 november tussen 11:45 en 12:45 op Festivak een presentatie geven over de stand van zaken van publieksmetingen in Nederland. Hier zal hij zijn bevindingen met betrekking tot het belang van publieksmetingen en de mogelijkheden die meetgegevens bieden, presenteren en enkele meetmethoden toelichten.

Het rapport “Van Schatten Naar Meten” zal tijdens Festivak ter inzage beschikbaar en tevens te bestellen zijn. Ook is het rapport vanaf dan te verkrijgen in de webshop van Respons.