Monitor Online:  

Respons: dé bron van evenementeninformatie in Nederland » Nieuw in 2013: Festival Monitor

Nieuw in 2013: Festival Monitor

Deze week presenteert Respons de eerste editie van de Festival Monitor, het benchmark onderzoek van de Nederlandse festivalmarkt. De Festival Monitor bevat een uitvoerige analyse van de festivalmarkt, alsmede de ranglijsten en  profielen van de 25 grootste gratis toegankelijke en 25 grootste entreeheffende festivals in Nederland.

Facts & figures van de festivalsector
In 2012 tellen we in Nederland in totaal 708 kunst- en cultuurfestivals, die in totaal 19,9 miljoen bezoeken genereren. Zowel het aantal festivals als het bezoekaantal liggen iets lager dan in 2011. Kijkend over een langere periode dan is het aantal festivals in Nederland 30 jaar tijd vervijfvoudigd. Bijna driekwart (73%) van de onderzochte kunst- en cultuurfestivals zijn muziekfestivals , vooral pop- en dancefestivals. Theater- en beeldende kunstfestivals volgen met respectievelijk 16% en 11%. De ruim 700 festivals worden door 581 verschillende bedrijven en instanties georganiseerd en ze vinden op/in 443 verschillende accommodaties plaats. De festivals genereren ruim € 79 miljoen aan uitkomsten uit sponsoring, subsidies en fondsen. Van de 708 festivals zijn er 368 entreeheffend (51,9%) die tezamen € 148 miljoen aan brutorecettes realiseren.

De Vierdaagsefeesten Nijmegen en het International Film Festival Rotterdam voeren als best bezochte festivals van 2012 de twee verschillende ranglijsten aan. Het grootste gratis toegankelijke festival, was de Vierdaagsefeesten Nijmegen met 1.420.000 bezoeken. Onder de entreeheffende festivals was het International Film Festival Rotterdam het festival met de meeste bezoeken (274.000).

De top 5 van de twee ranglijsten ziet er als volgt uit:

Top 5 festivals

Bekijk hier de volledige ranglijsten met de 50 grootste gratis toegankelijke en entreeheffende festivals van 2012.

Naast informatie over de aantallen festivals en bezoeken in 2012 gaat de Festival Monitor onder andere ook in op onderwerpen als de financiering van de festivals door sponsors, fondsen en subsidiënten en de aandacht die op social media en door de reguliere media aan de festivals worden besteed.

Bestellen
Bestel de Festival Monitor 2013 via de bestelpagina van onze website.