Monitor Online:  

Respons: dé bron van evenementeninformatie in Nederland » Leeftijdscriterium Jongeren Monitor verhoogd naar 33%

Leeftijdscriterium Jongeren Monitor verhoogd naar 33%

Om de monitor nog sterker als jongerenmonitor te profileren hebben wij dit jaar besloten om het criterium te verhogen van 25% naar 33%. Hierdoor krijgt de ranglijst top 100 jongeren een duidelijker herkenbaar jongerenprofiel .
De Jongeren Top100 van Respons is dit jaar op twee aspecten van opzet veranderd. Op basis van marktontwikkelingen heeft Respons het leeftijdscriterium voor evenementen om opgenomen te worden in de Monitor van 25% naar 33% verhoogd. De evenementen in de Monitor hebben nu een groter jongerenkarakter.
Tevens heeft Respons de verdeling van de leeftijdscategorieën aangepast naar 13 t/m 17 en 18 t/m 25 jaar.
Wanneer we rangschikken naar leeftijdscategorie ontstaan er andere ranglijsten. Bij de top 5 naar leeftijdscategorie 13 t/m 17 jaar , zijn het allemaal gratis evenementen, bij die van 18 t/m 25 jaar zijn er twee van de vijf evenementen entreeheffend. Opvallend is dat de top 5 in de leeftijdscategorie 18 t/m 25 jaar uit vrijwel allemaal dance evenementen bestaat. Ook is het aandeel jongeren in die categorie veel hoger dan in de categorie 13 t/m 17 jaar.

Top 5 jongerenevenementen naar leeftijdscategorie

Positie Evenement 13 t/m 17 jaar Positie Evenement 18 t/m 25 jaar
1 EO Jongerendag 34% 1 Batavierenrace 90%
2 Onderwijsbeurs Zuid Nederland 34% 2 Dirty Dutch 87,9%
3 Booch? Festival 33% 3 Stations Dance 80%
4 Dancetour 30% 4 Summerloverz 80%
5 Bevrijdingsfestival Groningen 26% 5 Qlimax 76%