Monitor Online:  

Respons: dé bron van evenementeninformatie in Nederland » DNA/Respons op evenementenbijeenkomst in Amersfoort

DNA/Respons op evenementenbijeenkomst in Amersfoort

De gemeente Amersfoort organiseerde jl. deze week een bijeenkomst over de nut en noodzaak van het opzetten van een evenementenbureau. Organisatoren in Amersfoort hebben aangegeven behoefte te hebben aan extra ondersteuning, o.a. op het gebied van veiligheidsplannen, aanvraag fondsen en sponsoring. Lex Kruijver gaf namens BV De Nieuwe Aanpak en Respons een presentatie. Hein te Riele, directeur VVV/Evenementenbureau Deventer en Teddy Vrijmoet van ACBN Nijmegen presenteerden ook. In zijn presentatie ging hij in op de ontwikkelingen van de evenementensector. Daarnaast ging hij vanuit zijn eigen ervaringen in op de verschillende mogelijkheden waarop evenmenten ondersteuning kunnen krijgen, en  en op welke wijze dat georganiseerd en betaald kan worden.

De presentatie van DNA/Respons staat op slideshare: http://www.slideshare.net/LexKruijver/dnaresponsamersfoort