Monitor Online:  

Respons: dé bron van evenementeninformatie in Nederland » Cultuurkalender

Cultuurkalender

Evenementen vormen een speerpunt in het Olympisch Plan 2028. De lancering van de Nationale Evenementenkalender begin 2010 is een essentieel onderdeel bij het gezamenlijk realiseren van de Evenementenambitie uit het Olympisch Plan 2028. De Kalender moet uiteindelijk een totaaloverzicht worden van de belangrijkste congressen, sport- én cultuurevenementen in Nederland.

Het Program Office Olympisch Vuur, heeft in samenwerking met Respons, begin 2010 het onderdeel ‘Sport’ van de Nationale Evenementenkalender gelanceerd. De sportkalender wordt in 2011 verder gefaseerd uitgebreid.

Het is de bedoeling om in 2011 invulling te geven aan de onderdelen Cultuur en Congressen. In nauwe samenwerking met Respons is het onderdeel Cultuur al voor de jaarwisseling online gezet.

Nationale Evenementenkalender: Cultuur
De culturele evenementenkalender bevat publieksevenementen uit de categorie cultuur, die in Nederland plaatsvinden. Het culturele aanbod op de reguliere podia, o.a. voorstellingen en concerten, worden vooralsnog niet opgenomen in de kalender.

De doelstelling van de culturele evenementenkalender Olympisch Vuur luidt als volgt:

Holland Branding:
A. heel Nederland en de rest van de wereld laten zien welke top cultuurevenementen er in Nederland gaan plaats vinden.
•           (internationale top cultuurevenementen (laag 1))

Cultuurstimulering:
B. heel Nederland laten zien welke nationale top cultuurevenementen er in Nederland plaatsvinden waar men als bezoeker naar toe kan gaan
•           nationale top cultuurevenementen (laag 2)
C. heel Nederland laten zien welke regionale cultuurevenementen er in Nederland
plaatsvinden
•           regionale cultuurevenementen (laag 3)

De Cultuurkalender die nu online staat bestaat uit circa 100 unieke culturele evenementen in Nederland, waaronder tentoonstellingen, theater- en muziekfestivals, filmfestivals en (kunst)beurzen. Het betreft zowel jaarlijks terugkerende als incidentele evenementen.

De selectie is gemaakt op basis van de volgende criteria:

  • evenementen met een internationaal belang, die minimaal 10% bezoekers uit het buitenland trekken.
  • evenementen met een internationaal promotioneel belang, die minder dan 10% bezoekers uit het buitenland trekken, maar wel van belang zijn voor Holland Branding.

Het is de bedoeling om de Cultuurkalender in de toekomst verder uit te breiden met nationale top cultuurevenementen.

Voor meer informatie over de Cultuurkalender van Olympisch Vuur, kunt u contact opnemen met Lex Kruijver.