Monitor Online:  

Respons: dé bron van evenementeninformatie in Nederland » Beurzensector laat voorzichtige stabilisatie zien in 2012

Beurzensector laat voorzichtige stabilisatie zien in 2012

De beurzensector lijkt zich te stabiliseren en keert langzaam terug naar het niveau van 2009. Dit blijkt uit de door onderzoeksbureau Respons opgestelde branchecijfers in opdracht van CLC-VECTA.

Meer beurzen, minder bezoekers
De 562 beurzen trokken in 2012 ruim 6,6 miljoen bezoeken, gemiddeld bijna 12.000 bezoeken per beurs. Daarmee nam het aantal beurzen voor eerst in vier jaar weer toe (+12%). Deze stijging kwam op het conto van de regionale vakbeurzen (+ 20%). Opmerkelijk daarbij is dat het aantal nationale vak- en publieksbeurzen steeg, maar in totaal minder bezoekers trok dan voorgaande jaren. De publieke belangstelling voor beurzen liep in 2012 met 2% terug, vergeleken met het jaar daarvoor.

De oorzaak moet gevonden worden bij de nationale vak- en publieksbeurzen, zo was er in 2012 geen AutoRAI, in 2011 goed voor 270.348 bezoekers. Ook grote titels als de 50PlusBeurs, Woonbeurs Amsterdam en de Libelle Zomerweek trokken in 2012 minder bezoekers dan in 2011.

De grootste vak- en publieksbeurzen in 2012 naar aantal bezoeken zagen er als volgt uit:

Lagere prijs, meer vierkante meters
De mediumbestedingen laten een daling zien (-6,8%) ten opzichte van 2011 en komen hiermee weer in de buurt van het niveau van 2009. De grootste daling ligt bij de regionale publieksbeurzen; hier dalen de bruto mediumbestedingen met 13%.

Een van de oorzaken is de forse daling (-11%) in de vierkante meter prijzen. Ook bij de regionale vakbeurzen lag de vierkante meterprijs aanzienlijk lager dan voorgaande jaren (-22%). Maar doordat de totaal verhuurde beursoppervlakte hier met 20% steeg, bleef de daling in de mediumbestedingen beperkt tot 7%.

De lichte stijging in het aantal exposanten van 2011, zette zich vorig jaar om in een stabilisatie (+/- 0%). Bekijk hier de factsheet van de Beurzen Monitor 2012.

Volledige rapportage
De beurscijfers worden ieder jaar in opdracht van CLC-VECTA opgesteld door onderzoeksbureau Respons. Het volledige rapport met uitgebreide toelichting en alle cijfers is kosteloos verkrijgbaar voor leden van CLC-VECTA. Niet-leden kunnen het digitale rapport tegen een vergoeding van € 25,- (excl. BTW) bestellen.

Beurzen Monitor Online
Voor het onderzoek maakt Respons gebruik van de Beurzen Monitor Online. De Beurzen Monitor Online bevat actuele gegevens van alle vak- en consumentenbeurzen in Nederland vanaf 1.000 bezoeken. Het systeem biedt historische gegevens en informatie over het huidige en volgende jaar.