Monitor Online:  

Respons: dé bron van evenementeninformatie in Nederland » G50 Evenementen Monitor 2013

G50 Evenementen Monitor 2013

Evenementenanalyse van de 50 grootste gemeenten van Nederland

De G50 Evenementen Monitor is een jaarlijks onderzoek van Respons naar de evenementenportefeuilles van de 50 grootste gemeenten van Nederland. In de analyse van de G50 wordt een relatie gelegd tussen de gespendeerde evenementensubsidies en de resultaten die een gemeente boekt. Daarbij wordt gekeken naar variabelen als o.a. aantal evenementen, bezoekaantal en belang (uitstraling). De G50 is daardoor een graadmeter bij het bepalen van het succes van het gemeentelijk evenementenbeleid.

 

Top 10 gemeenten

De 50 gemeenten zijn met elkaar vergeleken aan de hand van aspecten bezoekaantal, evenementensubsidie en evenementenbelang. De uitkomsten zijn vervolgens afgezet tegen het aantal inwoners. Onderstaande top 10 is het resultaat van deze vergelijking. In de G50 staan alle 50 gemeenten in de ranglijst.

 

 

Vormcategorieën in 2012

In de 50 gemeenten vinden in totaal 1.790 evenementen plaats die voldoen aan de randvoorwaarden van het G50-onderzoek. De 1.790 evenementen uit 2012 zijn verdeeld over 8 verschillende evenementenvormen, waarbij de vorm ‘festival’ is uitgesplitst in kunst & cultuurfestivals en overige festivals.

 

Belangverdeling in 2012

Belang is één van de criteria voor het samenstellen van de ranglijst G50. Onderstaande diagram laat zien hoe de verdeling van het belang (vanaf regionaal belang) is onder de evenementen uit de G50 Evenementen Monitor.

 

Top 10 subsidiebedragen

In onderstaande tabel is te zien welke tien evenementen in 2012 de hoogste subsidiebedragen hebben ontvangen. Het overzicht wordt gedomineerd door de G4: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Venlo en ‘s-Hertogenbosch zijn de enige steden buiten de G4 die in het overzicht voorkomen.

Deze factsheet is een samenvatting van de analyse van de G50 Evenementen Monitor. Naast de uitgebreide analyse bevat de G50 ook de profielen van de 50 grootste gemeenten.  Voor het profiel van de lijstaanvoerder Rotterdam klikt u hier.