Monitor Online:  

Respons: dé bron van evenementeninformatie in Nederland » MediaBereikEenheden

MediaBereikEenheden

Media-aandacht
Naast het directe bereik, de mensen die het evenement daadwerkelijk hebben bijgewoond, kijkt Respons ook naar het indirecte bereik. De resultaten van de gerealiseerde media exposure worden uitgedrukt in een puntentotaal (MediaBereikEenheden – MBE’s). De MBE-scores worden per mediumtype (waaronder televisie, radio en in printmedia) bepaald. Daarbij wordt zowel ingekochte media-exposure (zoals tv-spots en printadvertenties) als free publicity op dezelfde wijze bepaald en bij elkaar opgeteld.

MBE’s worden toegekend aan bepaalde standaard variabelen die per mediumtype verschillen. Zo tellen bij radio en televisie het aantal minuten zendtijd en bij printmedia wordt gekeken naar het aantal gepubliceerde artikelen (inclusief advertenties). Het aantal MBE’s per uiting (onder andere tv-items, artikelen of abricampagnes) is afhankelijk van de omvang van het betreffende medium. Zo levert een artikel in De Telegraaf meer MBE’s op dan een artikel in een regionaal dagblad met een kleinere oplage. En een tv-item op Nederland 1 levert meer MBE’s op dan een tv-item op een regionale tv-zender.

Voor ieder onderzocht evenement is een MBE-scorelijst ingevuld aan de hand van de gegevens die Respons van de organisator zelf heeft ontvangen. Van een aantal evenementen zijn de formulieren niet (op tijd) ontvangen. De media-aandacht van deze evenementen is door de makers bepaald aan de hand van eigen research. In een aantal gevallen is gebruik gemaakt van de gegevens uit eerdere jaren.

Nuancering berekening MediaBereikEenheden
MBE’s zijn bedoeld om naast de bezoekaantallen (het directe bereik) en social media een indicatie te geven over het indirecte bereik: de media-aandacht van een evenement. MBE’s komen tot stand doordat evenementen verschillende punten krijgen toegekend voor de gerealiseerde aandacht per mediumtype, o.a. televisie, radio en print. Bij het vergelijken van media-aandacht van verschillende mediumtypen, schuilt een zogenaamd ‘appels-met-peren’-gevaar. Het is daarom belangrijk om MBE’s als kengetal op hun waarde te schatten en de beperkingen ervan te erkennen. MBE’s geven een globaal inzicht in de media-aandacht van een evenement. Echter, om een compleet beeld te krijgen van de mediawaarde van een evenement, is een volwaardige media-analyse noodzakelijk.