Monitor Online:  

Respons: dé bron van evenementeninformatie in Nederland » Evenementenclassificatie naar vorm en inhoud

Evenementenclassificatie naar vorm en inhoud

Evenement
In Nederland vinden op jaarbasis vele duizenden evenementen plaats. We hebben het hier over het begrip ‘evenementen’ in de ruimste zin van het woord. Wat is eigenlijk een evenement en op welke wijze kunnen evenementen onderverdeeld worden?

Er zijn tal van verschillende definities van het begrip ‘evenement’ in omloop. De meest eenvoudige is terug te vinden in ‘De Dikke van Dale’: ‘publieke gebeurtenis’, een ‘happening’. Wel kort, maar wellicht iets te kort door de bocht.

Veel gemeenten en andere (semi-)overheidsinstanties gebruiken de definitie uit de (model)-Algemene Plaatselijke Verordening (APV), artikel 2:24: ‘Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’. De APV definitie maakt daarbij uitzonderingen voor o.a. bioscoopvoorstellingen en betogingen.

Het bestaan van meerdere definities heeft vooral te maken met het doel waarvoor ze zijn opgesteld. Uit die verschillende definities is een aantal relevante elementen te halen die ons inziens opgenomen kunnen worden in een zo’n breed mogelijke definitie van het begrip ‘evenement’:

De definitie van een evenement luidt:

“Een evenement is een georganiseerde, tijdelijke gebeurtenis, bijgewoond door een verzameling mensen, die zich daarvoor in een inrichting of op een terrein bevindt of beweegt.”

Bron: Respons/VVEM, 2012

Onder deze definitie vallen vele verschillende evenementen,vandaar dat Respons in 2003 de eerste versie van de Evenementen Familie® ontwikkelde. De Evenementen Familie is bedoeld om in één grafische oogopslag een overzicht te geven van de totale evenementensector. Aan de hand van het overzicht verkrijgt men een overzicht beeld van het ‘container’ begrip evenementen. Belangrijke insteek van de Evenementen Familie is het onderscheid tussen openbare en niet-openbare evenementen.

Alhoewel de Evenementen Familie door de jaren heen een zeer nuttig instrument is gebleken in het inzichtelijk maken van de tamelijke complexe evenementensector, geeft het niet direct een overzicht van de verschillende verschijningsvormen van evenementen.

Bovendien is het zo dat evenementenvormen als festival, concert, sportwedstrijd en beurs zowel aan de kant van de openbare als de niet-openbare evenementen voorkomen.

Zo komt de evenementenvorm voorstelling/concert ook regelmatig voor bij bedrijfs-evenementen. Ook de evenementenvorm ‘beurs’ komt zowel aan de niet-openbare kant (vakbeurs) als aan de openbare kant (publieksbeurs) voor.

In de diverse bestaande evenementenclassificaties (of categorie-indelingen) worden ‘vorm’ en ‘inhoud’ door elkaar heen werden gebruikt. Enerzijds worden termen als ‘pop’, ‘jazz’, ‘film’ en ‘culinair’ gebruikt, en anderzijds, op hetzelfde niveau, worden begrippen als ‘tentoonstelling’, ‘festival’, ‘markt’ en ‘optocht’ toegepast.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben het noodzakelijk gemaakt om, naast de Evenementen Familie, een additionele evenementenclassificatie op te stellen met de volgende uitgangspunten:

 • een zo zuiver mogelijke scheiding tussen Vorm (I) en Inhoud (II) van een evenement;
 • daardoor staat een classificatiematrix waarin ieder evenement wordt voorzien van twee categorieën of ‘tags’.
 • en kunnen er combinaties worden gemaakt, zoals o.a. jazzfestivals, voetbalwedstrijden en ICT-beurzen.

Laag 1: Vorm

Het onderscheid naar Vorm is de basis van de nieuwe classificatie en dat levert gelijk een belangrijk winstpunt op. Want alhoewel het algemene beeld is dat het begrip ‘evenementen’ een containerterm is met vele soorten verschillende evenementen, is het aantal (basis)vormen feitelijk relatief beperkt:

Respons onderscheidt tien vormen van evenementen:

1.         Beurs
2.         Markt
3.         Voorstelling/concert
4.         Tentoonstelling/expositie
5.         Festival
6.         Parade
7.         Wedstrijd
8.         Presentatie
9.         Vergadering/debat
10.       Congres

Het beperkte aantal evenementenvormen vloeit voort uit de scheiding van inhoud en de vorm van een evenement. Ter illustratie: de term ‘beurs’ zegt alleen iets over de vorm van een evenement, maar niets over de inhoud. De inhoud kan namelijk variëren van ICT tot tuin & interieur. Idem voor ‘festival’, het kan over beeldende en podiumkunsten gaan, maar ook over oldtimers, bier of luchtballonnen.

De evenementenvormen zijn door Respons voorzien van definities en afbakeningen. Daarvoor heeft Respons zich zo veel mogelijk gehouden aan de gangbare, reeds bestaande definities die het resultaat zijn van gemaakte afspraken tussen betrokken partijen of brancheorganisaties. Waar definities niet bestonden heeft research en afstemming met externe experts plaats-gevonden. De verschillende vormen van evenementen hebben de volgende definities gekregen.

1. Beurs:
Een evenementenvorm waarbij bedrijven uit één of meerdere sectoren exposeren met het doel te verkopen en/of informatie te verschaffen. Er zijn twee soorten beurzen: vakbeurzen waar zakelijke bezoekers komen en publieksbeurzen die zich richten op consumenten. (Bron: CLC-Vecta, 2007)

2. Markt/braderie:
Een jaarmarkt is een verkoopgelegenheid die op een plein of in een straat wordt georganiseerd, en waar marktlieden op (huur)kramen of in (eigen)verkoopwagens waar aan de man proberen te brengen.

Een braderie is een jaarmarkt, waarin deelnemende winkeliers in een stalletje buiten op straat iets speciaals verkopen. Tevens is er gelegenheid voor ambachtslieden en marktlui om speciale waren aan de man te brengen.

3. Voorstelling/concert:
Een evenementenvorm waarbij één artiest of groep optreedt. Ook een optreden met een voorprogramma valt onder deze definitie. Feitelijk is een concert een muziekvoorstelling.

4. Tentoonstelling/expositie:
Een evenementenvorm waarbij één of meerdere personen of organisaties objecten tonen (bijvoorbeeld kunstwerken) voor een publiek van particulieren of bedrijven, die voor dit doel naar deze gelegenheid komen.

5. Festival:
Evenementenvorm waarbij de kern wordt gevormd door een aantal (tenminste twee) van opeenvolgende en/of gelijktijdige programma-onderdelen, zoals voorstellingen/concerten, exposities of ambachten, die als één geheel worden georganiseerd. (Bron: VVEM/Respons, 2012).

6. Optocht/parade:
Een evenementenvorm die uit een optocht (of trektocht) van mensen bestaat, al dan niet in kostuums, maar ook in combinatie met o.a. vloten/boten, voertuigen, dieren en bloemen. De laatste vorm wordt vaak ‘corso’ genoemd.

7. Wedstrijd:
Evenementenvorm, waarin een of meer partijen trachten één of meerdere tegenstanders te overwinnen, of te bewijzen dat zij beter zijn in een discipline dan de andere partij of partijen. Er zijn ter zake deskundigen in de vorm van een jury of scheidsrechters, die het verloop van de wedstrijd toetsen aan tevoren opgestelde regels.

8. Presentatie:
Evenementenvorm die uit een mondelinge toelichting (of: betoog, voordracht of lezing) bestaat, bijvoorbeeld van de resultaten van een onderzoek. Bij een presentatie wordt vaak gebruik gemaakt van audiovisuele ondersteuning.

9. Vergadering/debat:
Evenementenvorm waarbij meerdere mensen – meestal op een fysieke locatie – met elkaar van gedachten wisselen. Een debat is een vorm van vergaderen waarbij er voor- en tegenstanders over een bepaald onderwerp met elkaar discussiëren.

10. Congres:
Evenementenvorm waar bijvoorbeeld wetenschappers of leden van een bepaalde organisatie ideeën uitwisselen rond een bepaald thema of onderwerp.


Laag 2: Inhoud
De ‘oude’ categorie-indeling van Respons (Beeldende Kunst, Podiumkunsten, Sport, Maatschappij/sociaal/cultuur) had alleen betrekking op openbare evenementen en bestond op subniveau uit een mengelmoes van vorm- en inhoudscategorieën. Door de herindeling van de classificatie is de volgende indeling naar hoofdcategorieën vastgesteld:

A.        Sport
B.        Kennis & Economie
C.        Lifestyle
D.        Kunst & Cultuur

Laag 2 van de Respons evenementenclassificatie gaat alleen over de inhoud van het evenement. Iedere hoofdcategorie bestaat uit een groot aantal subcategorieën, die tegelijkertijd ook fungeren als ‘tags’. Het overzicht van de subcategorieën staat weergegeven op navolgende pagina’s.

I. Sport

Atletiek 

 • Springonderdelen
 • Werponderdelen
 • Meerkampen
 • Atletiek multidisciplinair(triatlon, decatlon, etc.)

Auto- en Motorsport 

 • Autoraces
 • Auto/motorcross
 • Motorraces
 • Rally
 • Karten
 • Historische auto-/motorraces

Balsport 

 • Voetbal
 • Tennis
 • Tafeltennis
 • Squash
 • Volleybal
 • Korfbal
 • handbal
 • Rugby
 • Cricket
 • American Football
 • Honkbal/Softbal
 • Basketbal
 • Golf
 • Hockey

Beachsport 

 • Beachvolleybal
 • Beachsoccer
 • Beachhockey
 • Beachkorfbal
 • Beachtennis
 • Beachaerobic
 • Beachsporten – overig

 

Danssport 

 • Stijldans (Standaard & Latijns Amerikaans)
 • Formatiedansen
 • Rock ’n Roll
 • Streetdance / hip hop / breakdance
 • Linedance

Denksport 

 • Schaken
 • Dammen
 • Bridge
 • Denksport Overig
Fietsen 

 • Wielrennen
 • Toerfietsen
 • Veldrijden
 • mountainbikes/ATB/BMX/fietscross
 • Fiets overig

Gymnastiek 

 • Turnen
 • Trampoline
 • Acrogym

Hippische sport 

 • Springen/dressuur/voltige/reining
 • Mennen/aangespannen sport
 • Draf-/rensport/Eventing/endurance
 • Polo

IJssport 

 • Schaatsen (lange baan)
 • Shorttrack
 • Kunstrijden/ijsdansen
 • Ijshockey
 • Ijssport overig (Curling, Bobslee, Skeleton,Rodelen)

Loopsport 

 • Hardlopen/marathon
 • (Snel-)Wandelen
 • Hindernislopen
 • Estafette
Sneeuwsport 

 • (Alpine-)Skiën
 • Langlaufen
 • Schansspringen
 • Snowboarden
 • Sneeuwsport overig

 

Sport Multidisciplinair 

 • Olympische Spelen
 • Gemenebest Spelen
 • Overige toernooien

 

 

Vecht-/krachtsport 

 • Judo
 • Boksen
 • Schermen
 • Karate
 • Gewichtheffen/touwtrekken/andere krachtsporten
 • Overige vechtsporten

Watersport 

 • Zeilen
 • Surfen
 • Roeien
 • Kanoën
 • Watersport overig
Zwemsport 

 • Zwemmen
 • Waterpolo
 • Schoon-/kunstzwemmen
 • Schoonspringen
 • Zwemsport overig

 

Overige sporten 

 • Badminton
 • Biljarten  (Pool/Snooker/Drieband/Crambole)
 • Bowlen & Kegelen
 • Darten
 • Fitness
 • Frisbee
 • Gehandicaptensport
 • Handboogschieten
 • Hengelsport
 • Jeu de Boules / Bowls / Petanque
 • Kaatsen
 • Klimsport
 • Minigolf
 • Tractor pulling
 • Schietsport
 • Skeeleren & Skateboarden
 • Vliegeren
 • Vliegsport

II. Kennis & Economie

 • Automotive
 • Bouw & Infrastructuur
 • Carrière
 • Chemie
 • Detailhandel
 • Elektronica & elektrotechniek
 • Energie & delfstoffen
 • Financiën
 • Gezondheidszorg & medische apparatuur
 • Horeca
 • Industriële productie (machines, instrumenten, hardware)
 • IT & (Tele)communicatie
 • Landbouw, tuinbouw, visserij
 • Lucht- & ruimtevaart
 • Media, marketing & reclame
 • Natuur & milieu
 • Onderwijs & wetenschap
 • Optiek
 • Overheid
 • Politiek & Maatschappij
 • Printen & Verpakking
 • Relatie & Netwerk
 • Transport, logistiek & maritiem
 • Vastgoed
 • Veiligheid & defensie
 • Zakelijke dienstverlening

III. Lifestyle

 • Antiek/curiosa
 • Auto/motor/tweewieler
 • Beauty & cosmetica
 • Boten /vaartuigen
 • Erotiek
 • Eten & Drinken
 • Feestdagen
 • Flora/fauna
 • Gezelschapsspellen
 • Gezondheid & Welness
 • Hobby/Verzamelen
 • Huishouden, geschenken & speelgoed
 • Kermis
 • Kleding/Textiel
 • Muziek-/beelddragers
 • Paranormaal
 • Religie & Levensbeschouwing
 • Shopping
 • Sieraden, horloges & Accessoires
 • Spelen/Avontuur
 • Trouwen
 • Vakantie/Reizen/Recreatie
 • Wonen/Interieur/tuin

IV. Kunst & Cultuur

Beeldende kunst 

 • Beeldhouwwerk
 • Film
 • Fotografie
 • Multimediale kunst
 • Schilder- &tekenkunst
 • Beeldende Kunst – overig

Theater (podiumkunst) 

 • Cabaret/Comedy
 • Circus/cirque
 • Dans/ballet
 • Locatietheater
 • Musical
 • Opera/Operette
 • Poppentheater
 • Straattheater
 • Toneel
 • Theater – overig

Muziek (podiumkunst) 

 • Country & western
 • Dance
 • Hiphop
 • House
 • Jazz & blues
 • Klassiek/ koor
 • Nederlandstalig
 • Pop
 • Punk/ska
 • R&B
 • Reggea
 • Religieus/gospel
 • Rock/hardrock/metal
 • Salsa/merengue/zouk
 • Schlager
 • Techno
 • Wereldmuziek/Folklore
 • Muziek – overig

Overig kunst & Cultuur 

 • Architectuur
 • Design
 • Erfgoed/Archeologie/ambacht/ Volkenkunde
 • Gaming
 • Literatuur/boeken
 • Mode
 • Strip/Cartoon