Monitor Online:  

Respons: dé bron van evenementeninformatie in Nederland » Respons EvenementenFamilie

Respons EvenementenFamilie

EvenementenFamilie

Onder deze definitie vallen vele verschillende evenementen,vandaar dat Respons in 2003 de eerste versie van de
EvenementenFamilie® ontwikkelde. De EvenementenFamilie is bedoeld om in één grafische oogopslag een overzicht te geven van de totale evenementensector. Aan de hand van het overzicht verkrijgt men een overzicht beeld van het ‘container’ begrip evenementen. Hoofdinsteek van de EvenementenFamilie is het onderscheid tussen openbare en niet-openbare evenementen.

Alhoewel de EvenementenFamilie door de jaren heen een zeer nuttig instrument is gebleken in het inzichtelijk maken van de tamelijke complexe evenementensector, geeft het niet direct een overzicht van de verschillende vormen van evenementen.

Bovendien is het zo dat evenementenvormen als festival, concert, sportwedstrijd en beurs zowel aan de kant van de openbare als de niet-openbare evenementen voorkomen. Zo komt de evenementenvorm voorstelling/concert ook regelmatig voor bij bedrijfs-evenementen. Ook het feit dat de evenementenvorm ‘beurs’ zowel aan de niet-openbare kant (vakbeurs) als aan de openbare kant (publieksbeurs) voorkomt, zaait nog wel eens voor verwarring.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben het noodzakelijk gemaakt om, naast de EvenementenFamilie, nog een evenementenclassificatie op te stellen. De nieuwe evenementenclassificatie kent de volgende uitgangspunten:

  • de evenementensector wordt weliswaar onderverdeeld in twee lagen, maar er kunnen allerlei combinaties mee worden gemaakt. Daardoor ontstaat een driedimensionale verschuifbare schijf: de Evenementenschijf®.
  • In de diverse bestaande evenementenclassificaties (of categorie-indelingen) worden ‘vorm’ en ‘inhoud’ door elkaar heen werden gebruikt. Enerzijds gebruiken we termen als ‘pop’, ‘jazz’, ‘film’ en ‘culinair’ en anderzijds, op hetzelfde niveau, worden begrippen als ‘tentoonstelling’, ‘festival’, ‘markt’ en ‘optocht’ toegepast. De nieuwe classificatie gaat uit van een zo zuiver mogelijke scheiding tussen vorm en inhoud van een evenement.

Klik op de afbeelding om de EvenementenFamilie als PDF te openen.